Saopstenje ANEM-a 24.02

Veran Matic (matic@b92.opennet.org)
Tue, 24 Feb 1998 15:01:13 +0100


SAOPSTENJE ANEM-a

Beograd, 24.02.1998.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija skrece paznju javnosti na
zabrinjavajuce postupanje pravosudnih organa u unutrasnjosti Srbije koje
predstavlja nastavak pritisaka na elektronske medije zapocetih akcijom
Saveznog ministarstva telekomunikacija iz leta 1997. godine. Naime,
prilikom tadasnje akcije gusenja nezavisnih elektronskih medija pomenuto
ministarstvo je izdavalo resenja o zabrani rada pojedinih stanica. Ta
resenja su kasnije na jedan neformalan ali javan nacin stavljena van snage,
i dogovoreno je da svi nezavisni mediji u Srbiji mogu bez posledica
nastaviti sa radom do odrzavanja izbora i regulisanja svog polozaja.
Savezno ministarstvo telekomunikacija i resorni ministar gospodinom
Dojcilo Radojevic dali su tada javno obecanje da se pomenuta resenja nece
primenjivati te da stanice mogu da nastave sa radom bez bojazni da ce
protiv njih biti pokretani krivicni ili drugi postupci. ANEM je jos tada
insistirao da se pomenuta resenja i formalno stave van snage, predvidjajuci
moguce komplikacije ukoliko ona ne budu zvanicno ukinuta, ali ovaj zahtev
Asocijacije nije usvojen. Sada, kada je u toku javni oglas za dodelu radio
frekvencija i TV kanala, paralelno pocinju da se pokrecu krivicni postupci
protiv vlasnika pojedinih radio stanica kojima je u leto 1997. godine
resenjima Saveznog ministarstva telekomunikacija zabranjen rad. Prema
podacima nase Asocijacije, takvi krivicni postupci su u toku u Cacku,
protiv vlasnika stanice "Soliter", a vlasnik radio stanice iz Kikinde bio
je istim povodom na informativnom razgovoru. Prema oceni ANEM-a ovakvo
protivrecno postupanje drzavnih organa je nedopustivo, narocito ako se ima
u vidu da je u toku javni oglas na kome ce ucestvovati vecina radio i TV
stanica koje su dosad radile bez dozvole, naravno ako taj oglas bude u
skladu sa zakonom. Cini se da je rec o nastavljanju sa pritiscima na
nezavisne medije, koji postaju toliko ozbiljni da je kao moguca posledica
predvidjena i zatvorska kazna za vlasnike radio stanica kojima je rad
formalno zabranjen a neformalno i javno odobren. ANEM izrazava svoje ostro
protivljenje zbog ovakvih postupaka drzavnih organa i zahteva da se
pomenuti krivicni postupci obustave a da se ne pokrecu novi krivicni
postupci na osnovu nesrecnih resenja Saveznog ministarstva telekomunikacija
iz leta 1997.
Pored ovoga, ANEM obavestava javnost i o jednoj promeni sudske prakse koju
podrzava i pozdravlja. Naime, Privredni sud u Beogradu promenio je svoju
praksu tako da sada uslovno dozvoljava upis delatnosti emitovanja radio i
TV programa u registar preduzeca koji se vodi kod toga suda. Uslovni upis
znaci da ce preduzecima koja budu dobila na koriscenje frekvenciju pomenuta
registracija postati trajna, dok ce preduzeca koja frekvenciju ne dobiju
izgubiti upis. Iako je zahtev ANEM-a bio i ostao da se dozvoli bezuslovan
upis za delatnost emitovanja radio i TV programa, ANEM pozdravlja promenu
prakse registarskih sudova kao korak u pravom pravcu. Naravno, ovo i sva
druga protivrecna pitanja u vezi sa osnivanjem i radom medija treba da budu
konacno i neprotivrecno regulisana novim propisima za cije se donosenje
ANEM zalaze od svog osnivanja.

Za ANEM
Veran Matic


Beograd, 24.02.1998. predsednik udruzenja

--
Veran Matic, Editor in Chief		         tel: +381-11-322-9922
Radio B92, Belgrade, Yugoslavia			     fax: +381-11-324-8075

Radio B92 Official Web Site --- http://www.opennet.org/