Novosti iz Drenice

Jeromonah Nektarije (arhangel@EUnet.yu)
Fri, 27 Feb 1998 23:04:28 +0100


Novosti iz Drenice,

Razlog zbog koga ovo pissem je jedana ruzzna stvar koja se
desila mati Anastasiji iz Devicca.
U Nedelju 22. februara, mati Anastasija je
krenula sa isk. Majom oko 17 ccasova za Prisstinu, sa namerom da istu
nocc krenu put Soluna nabave neke svari i odmah se
vrate u manastir.
Na putu Srbica - Glogovac kod sela Poluzze zaustavilo ih je ssest
pripadnika OVK-a. To je inacce po reccima mati Anastasije prvi put da su

je zaustavljali. Ranije su stajali pored puta ali nisu nikada ometali
njihovo kretanje. Tada su im trazzili dokumenta i onako klasiccno kao
ovlassccena policija radili sve ssto je " normalno ". Bili su izuzetno
zvaniccni i pomalo ciniccni.
Danas medjutim oko 17.30 ccasova mati igumanija se vraccala iz
Zoccissta. U selu Ludovicci nadomak manastirske ekonomije, gde ranije
nisu dolazili, ponovo su je zaustavilia dvojica pripadnika OVK-a.
Bio je prvi sumrak, mati je primetila da se iza nje krecce auto sa
upaljenim dugim svetlima. Nije znala koje ali zbog smetnje pri vozznji
pustila ih je da obidju njen auto. Nekoliko trenuteka posle toga taj
isti automobil se zaustavio na sred puta i iz njega su izassla dva
pripadnika OVK-a i zaustavila vozilo u kome se kretala mati.Ona se
zaustavila. Prissao je prvo jedan i na albanskom rekao "Mir mrama"-
Dobro vecce. Mati je odgovorila Dobro vecce, na srpskom jeziku.Potom je
taj na albanskom pitao onog drugog govori li on srpski. Ova je prissao i

pocceo da "radi" dalje. Razgovor se odvijao na srpskom jeziku.
Legitimisali su i nju i isk. Maju, a potom su usledila pitanja.
Ssta radite?
Mati je odgovorila: - Idemo kucci.
Odakle ste vi?
- Iz Devicca.
Ssta radide vi tamo?
- Mi tamo zzivimo.
Ssta organizujete vi tamo?
- Nissta mi tamo ne organizujemo.
Imate li oruzzije kod sebe?
- Nemam, odgovorila je mati.
Onda joj je ssiptar rekao: - Idite i kazzite vassoj policiji da ccemo
vas sve pobiti.
Na sve ovo mati je reagovala mirno ali mi je rekla da se uplassila da
joj ne kazzu da izadje iz kola. Malo je tajanstvena, ali sam razumeo da
je nebi napali fiziccki jer je zzena i monahinja.Spremna je bila, kazze,

da da gas i da krene ,da su tako nessto pokussali ,pa neka pucaju.Onda
je ona krenula a drugi je zaustavio i pitao : - Gdeccess? Pa je uz malo
maltretiranja pustio.
Inacce su im obijali zgradu na ekonomiji, a nekoliko njih su danas u
toku
dana provocirali i radnika koji je issao po seno za stoku. On je rekao
mati da visse ne sme da ide dole sam.
Sve ovo mati mi je ispriccal a telefonom. Ja sam je zvao posle razgovora

sa o. Jovanom iz Zoccissta kome se ona javila odmah posle toga.

jerodjakon Justin, sabrat manastira Visoki Decani.

--
Jeromonah Nektarije
Manastir Visoki Decani
38322 Decani

arhangel@EUnet.yu http://www.decani.yunet.com

tel (fax) +381 390 61543