TEHNOLOGIJA NIJE NEUTRALNA

M. Katic (mikatic@interlog.com)
Tue, 31 Mar 1998 12:10:13 -0800


Ne bis se slozio sa Comskim da je tehnologija neutralna, jer ako ista
moze razrusiti temelje "novog svjetskog poretka", onda je to upravo
tehnologija. Sacekacu kraj intervjua, i javiti se ponovo sa istom tezom.
M. Katic