Tri godine nakon smrti Milovana Djilasa

Shaskevich (Shaskevich@aol.com)
Thu, 23 Apr 1998 08:37:58 EDT


Impozantan skup potpisnika.

Gde su mnogi od njih bili kada je Djido trunuo u Brozovoj tamnici ?

Dobrica, Latinka ?

Sada mu kukate na grobu, a za zivota ste ga izbegavali, ako ne i
pljuvali Brozu za racun.

Gde ste bili kada se razarao Vukovar ?

Da li cete svedociti u Hagu, ili barem pred namucenom sirotinjom ?

Da ste vi pravi komuinsti kao sto ste uvek za sebe tvrdili vi bi ste
sada organizovali radnike, seljake i postenu inteligenciju u borbi protiv
eksploatacije.