tipografija ponovo

Drasko Savicevic (draskos@merkur.bits.net)
Tue, 28 Apr 1998 07:15:46 +0200


Ne vidim razlog da se u listu "Nasa Borba" toliko malo vodi racuna o
tipografskim greskama. Kao da je pisanje web verzije lista usputni posao
redakcije.
Drasko