SPO nasa nada

A & B Jekic (jekicba@interlog.com)
Wed, 06 May 1998 21:52:01 -0500


Bio neko ili ne bio za SPO ali ja zaista ne znam da li iko od citalaca,
redakcije pa i sire javnosti moze negirati koja nas stranka
"VUCE<VUCE<VUCE" ka Evropi. Objavite ovo!