Glas

Marko Jovovic (marko@inforserve.co.nz)
Thu, 4 Jun 1998 12:03:41 +1200


Jedino kada procitam Vas
znam da je to istine glas.
Mikica Jovovic,Auckland