Crtice i kvakice

Miro Nenadic (miron@admin.rscu.com)
Tue, 9 Jun 1998 08:57:31 -0700


Danas sam na dnu va?e Internet stranice na?ao link za Akademski
informativni centar. Samo iz radoznalosti sam pogledao ?ta se tamo
nalazi. Izmedu ostalog i Pregled dnevne ?tampe. Mozda bi ste se mogli
ugledati na njih? Stavite crtice i kvakice na s, c, z i d. Lak?e se
cita.
Sa po?tovanjem
Miroslav Nenadic
Kanada