kosova

OQEAN@aol.com
Tue, 30 Jun 1998 13:37:04 EDT


kosova nije srpska pokraina,nego je albanski dio koji je ostao pod srpskom
rezimu od 1948 god.