Re: ODLAZITE BEZ GALAME (za R. Dimitrijevic)

Robert Dimitrijevic (torva@wmin.ac.uk)
Wed, 08 Jul 1998 17:09:26 +0100


Kad covjek procita novu poruku gospodina Dr. El. Ing. Ahmet Xhigolia
mora se zabrinuti za sudbinu naroda na Kosovu.

Robert Dimitrijevic
London