Re: ODLAZIETE BEZ GALAME (za Frank Jr. Kiss)

Ahmet Xhigoli (ahmet.xhigoli@SBB.CH)
Fri, 10 Jul 1998 10:10:40 +0100


Re: ODLAZITE BEZ GALAME


Gospodine Frank Jr.Kiss,

Pismo ste uputili na krivu adresu, ako se radi o nedostatku pameti koju
prikrivaju tituele i ako se radi o visku mrznje prema drugim narodima.

Prava adresa bila bi Francuska 7 u Beogradu. Ocistite smece prvo ispred
svojih vrata.

Dr. El. Ing. Ahmet Xhigoli