JAT IN SWEDEN

Monica Haglund-Dragic (monica.haglund-dragic@tyska.gu.se)
Mon, 13 Jul 1998 14:36:48 +0200


This is what JAT has done to their best-selling agent in Sweden.
For more infomation, contact Pravoslav Milinkovic, Belgrade, tel. 513-528.
He has recently returned from Sweden.

POSTOVANI PUTNICI
Posle vise od dve godine rada za i zastupanja JAT-ovih interesa,
JAT-Göteborg je bez razloga jednostrano prekinuo dogovor o saradnji sa nama
11 juna. Osim toga namerno odugovlaci sa isplatom novca koji su nam duzni
za izvrseni rad, pa smo zbog toga prinudjeni da stavimo agenciju pod stecaj.

Ako imate novcana potrazivanja prema agenciji molima da ih prisavite kod
konursförvaltaren, Jan Wieselgren, Rosengrens advokatbyrå, S. Larmgat. 4.,
tel. 031-17 92 20.

Ako imate izvrsene reservacije za JAT molimo obratite se JAT-u, Ö. Hamngat.
31, tel. 031-701 81 60.

Reservacije za druge kompanije prenete su u Thomas Travel, Drottnnggat. 69,
tel. 031- 80 40 00.

Göteborg, den 13.7. 1998

RESERÅDGIVARNA RR-RESOR AB
Ånäsvägen 34, Tel. 031-19 50 10 , Telefax 031-19 10 63