Pismo Komiteta za zastitu novinara

Veran Matic (matic@b92.opennet.org)
Tue, 14 Jul 1998 15:50:43 +0200


KOMITET ZA ZAŠTITU NOVINARA

10. jul 1998.

Predsedniku SRJ, Slobodanu Miloševicu

Ekselencijo,

Komitet za zaštitu novinara (CPJ), je vrlo zabrinut zbog nastavljenog
sistematskog zastrašivanja i nasilja nad novinarima od strane srpske
specijalne policije i vojske na Kosovu. Narocito smo zabrinuti zbog
nedavnog incidenta u kom se specijalna policija, predstavljajuci se za
novinare, infiltrirala u krug medunarodnih novinara koji je pratio kolonu
diplomata koji su prolazili oko podrucja konflikta. Takvo ponašanje
predstavlja tezak rizik za sigurnost dopisnika u tom podrucju.

6. juna, oko 50 novinara se pridruzilo konvoju izaslanika u probi takozvane
kosovske posmatracke misije u obilasku kosovske unutrašnjosti radi
utvrdivanja posledica borbi izmedu srpske vojske i Oslobodilacke vojske
Kosova (OVK). Dok je jedan od kamermana hodao uz konvoj, i snimao prilaz
Prekazu, crvani automobil sa oznakama press-a mu u kom su se vozila tri
muškarca u civilu su naglo skrenula ka njemu i skoro ga udarila. Kada se
konvoj zaustavio blizu grada, dva novinara koja su bila deo novinarskog
pula, Kurt Schork iz Reuters-a i Anthony Lloyd iz londonskog The Times-a
prišla su ljudima iz crvenog automobila da bi protestvovali zbog incidenta.
Schork i Lloyd su se potom okrenuli i nastavili peške ka centru grada. Par
minuta kasnije, jedan od ljudi iz crvenog automobila je zgrabio Schorka za
rame, okrenuo ga i snazno ga udario pesnicom u lice. Isprovociran napadom,
Lloyd je udario tog neidentifikovanog muškarca, uzvratio sa dva karate
udarca Lloyda u grudi, slomivši mu dva rebra. Incident se odigrao ispred
osam stranih izaslanika u misiji, koji su identifikovali ljude iz crvenog
automobila kao srpsku specijalnu policiju.

CPJ je zabrinut i zbog napada na napada na ekipu danske TV2 od 22. juna, od
strane srpskih vojnika u blizini rudnika Glogovac. Dopisnik Neils Brinch,
kamerman Heinrik Gram i albanski prevodilac koji je molio da ostane
neimenovan, vracali su se u Prištinu u iznajmljenom oklopnom vozilu pošto
ih je vratila OVK straza na kontrolnom punktu u Glogovcu. Vozilo koje su
iznajmili, bele boje, bilo je tipicno vozilo koje koriste novinari koji
izveštavaju o konfliktima. Ekipa je osetila dva hica ispaljena na njihovo
vozilo, što je Brincha navelo da zaustavi vozilo. Srpski vojnik u uniformi
je pritrcao vozilu i uperio pušku u ekipu. Cim je Brinch podigao ruke uvis
da pokaze da je nenaoruzan, vojnik je poceo da puca u automobil. Brinch je
odjurio vozilo sa tog mesta. Iako niko nije povreden, ekipa je našla
tragove 21 hica na oklopnom vozilu.

Kao nepristrasna organizacija za zaštitu prava svojih kolega širom sveta,
CPJ protestvuje na nasilnicke akcije srpskih vojnika i specijalne policije
protiv novinara na obavljanju svojih profesionalnih duznosti.

Infiltracija srpskh agenata, koji su se predstavljali kao novinari, u prvu
medunarodnu posmatracku misiju na Kosovu predstavlja teško kršenje
bezbednosti i krši sve medunarodne norme koje garantujupravo novinara da se
slobodno i bezbedno bave svojom profesiom. Pozivamo Vas da se setite svog
obecanja Kati Marton iz CPJ-a, iz decembra 1996., da cete poštovati slobodu
štampe i opšte priznata prava novinara. Sa ovim na umu, pozivamo Vas da
ispitate ove incidente i preduzmete neophodne mere da sprecite ponavljanje
takvih napada ubuduce.

Hvala Vam na paznji. Ocekujemo Vaše komentare.

S poštovanjem,

Ann K. Cooper
Izvršni direktor

--
Veran Matic, Editor in Chief	         tel: +381-11-322-9109
Radio B92, Belgrade, Yugoslavia		     fax: +381-11-322-4378

Radio B92 Official Web Site --- http://www.opennet.org/