Re: Obavijest

Nikola Stankovic (nikola@yurope.com)
Tue, 25 Jun 1996 09:59:39 -0700 (PDT)


On Tue, 25 Jun 1996, srecko remetin wrote:

> Nije tocan onaj clanak o vikendicama, u koje upadaju Hrvati i drugi, a u vlasnistvu su
> gradjana iz SRJ.Provjereno...Moj prvi susjed je jedan Srbin, a drugi je
> Crnogorac.Provjereno
> Sreja

Pa moze biti da je to izuzetak a da je ono sto pise u vesti pravilo.
Ili obrnuto, mozda je ono sto pise u vesti izuzetak, a pravilo je drugacije.
U svakom slucaju, lepo je cuti da nije svugde tako kako pise u toj vesti.

Imamo li dozvolu da vas mail stavimo u postu citalaca?

Nikola Stankovic
Yurope/"Nasa Borba"