U vezi sa situacijom nastalom oko "Nase Borbe":

Zana Zupur (zanazupur@yahoo.com)
Mon, 3 Aug 1998 23:09:10 -0700 (PDT)


U vezi sa situacijom nastalom oko "Nase Borbe":
Bilo je dobro dok je trajalo. Izgubili smo svi.
Hvala na dosadasnjem poslu.
Ratko Pavlovic

_________________________________________________________
DO YOU YAHOO!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com