Dva Veka

Milan Balinda (mbalinda@herald.infi.net)
Sat, 15 Aug 1998 22:05:22 -0400


"Dva veka Hristovog rodjenja!"
Narode! Cak i ako se novine gase, treba se drzati nekog standarda.
Covek umire, ali ne mora obavezno da brblja. Novine i ako umiru
morale bi da umru s nekim stilom. MB