Intervju R.Karadzica SBS-u

Miljenko Karakas (prodaja.ck@hpt.tel.hr)
Wed, 10 Jul 1996 11:10:04 -0700


Jako je dobro da se Karadzic odrice politike i vraca u psihijatriju kao
najveci bolesnik-ratni zlocinac u svojoj "profesiji".