malo smeha za petak po podne

Kusovac, Sandy (KusovacS@aecd.gov.ab.ca)
Fri, 30 Aug 96 15:09:00 MDT


Pitanje:
Koja je razlika izmedju engleskih i srpskih ludih krava?
Odgovor:
Engleske lude krave nemaju cvet u kosi.

Pitanje?
Ko je najbolji sahista na svetu?
Odgovor:
Akademik dr. Mirjana Markovic!
Objasnjenje:
Preko jednog konja drzi dve partije....