Compliment

Mirko D. Jokanovic (mirko@loop.com)
Thu, 17 Oct 1996 22:24:53 -0700


Kao amerikanac rodjen u ovoj zemlji, drajo mi je da vidim Serpsku rec na
internetu. Dugo vam ljeta!