pozdrav sa 5 sati zakasnjenja

Dejan Mihajlovic (dejan.mihailovic@ping.be)
Sat, 2 Nov 1996 07:30:29 +0100


Ovaj broj Njihove Borbe je dobar primer da se tzv. demokratska opozicija ne
razlikuje mnogo od stranaka na vlasti.

I kod njih bi medija bila strogo kontrolisana - SRS (za koju ipak glasa
prilican broj gradhjana Srbije) kao da ne postoji. Zalosna hipokrizija.