Ministarstvo Informisanja

Aleksandar Ivancic (alex@termo1.mmt.upc.es)
Wed, 6 Nov 96 15:10:31 MET


Ministarstvo informisanja Republike Srbije, danas 6. Novembra, dakle na dan kada bi trebalo ozvaniciti rezultate izbora, nudi nam svoj izvestaj od 25.Septembra kao poslednje vesti! Nemoguce je naci bolji komentar od one narodne: Jebes tehniku kad je volovi vuku.
--
______________________________________________
#       Aleksandar Ivancic       #
#  Laboratori de Termotecnia i Energetica  #  O O O  U U  PPP   CCCC
# Departament de Maquines i Motors Termics #      U U  P P  C
#  Universitat Politecnica de Catalunya  #  O O O  U U  PPP   C
#   Colom 11, 08222 Terrassa, Spain    #      U U  P    C
# Tf: (+343)739-8243, Fax: (+343)739-8101  #  O O O  UU   P    CCCC
#    e-mail: alex@termo1.mmt.upc.es    #
______________________________________________