(no subject)

John Birkin (jbirk@globalserve.net)
Tue, 03 Dec 1996 15:59:01 -0800


DECLARATIA DR.ZORANA IVOSEVICA JE AKURATNA I PRAVILNA U OKVIRU
INTERNATIONALNIH ZAKONA I KARAKTERA JEDNOGA VRHOVNOGA SUDIJE. NJEGOVA
HRABROST TREBA DA BUDE PONOS SRPSKOME NARODU DA JOS IMAMO PATRIOTE KOJI
RIZIKUJU SVOJ POLOZAJ I SVOJU BUDUCNOST.ZIUVEO
JOVAN BRKIC HAMILTON CANADA