corr

Tibor Tot (ttot@tradeforum.com)
Thu, 5 Dec 1996 15:31:46 -0500


Podrska redakciji i svim opozicionim junacima o kojima pisete, posebno
onima koji bacaju jaja
Tibor