Comment from Frank F.Kiss &Ljilana lj 235.xtra.co.nz

ferenc kiss (lj235@xtra.co.nz)
Wed, 08 Jan 1997 15:05:26 +1100


Dajemo punu podrsku demonstracijama sa nadom da ce sunce demokratije
ogrejati i taj deo sveta.Puno toplih pozdrava iz suncanog Aucklanda.
Budite istrajni i Gospod Bog je sa Vama.Pozdrav.