Saopstenje

Momir Radic (mradic@nomos.ius.bg.ac.yu)
Thu, 09 Jan 1997 10:34:40 +0100


FOND ZA RAZVOJ
DEMOKRATIJE
11000 BEOGRAD (YU), M. Birjuzova 13a
Tel/Fax: +381 11/328 1680 - 328 2898

09 Jan 97

Grad Beograd
Sek. Ljubomir MILIC
BEOGRAD - D. Jovanovica 2

U zelji da doprinesemo smirivanju napetosti, a uvazavajuci propise koje
je usvojila Socijalisticka partija Srbije, predlazemo Vam, kao sekretaru
Skupstine i Sekretaru Gradske uprave, da za petak, 17.01.1997. godine
zakazete KONSTITUTIVNU - Prvu sednicu Skupstine grada Beograda.

O b r a z l o z e n j e

Clan 2. POSLOVNIKA Skupstine grada Beograda ovlascuje predsednika
Skupstine iz prethodnog saziva da sazove Konstitutivnu sednicu Skupstine
grada Beograda.
Kako grad Beograd, od 17.10.1996. nema Skupstinu i predsednika
Skupstine, a Vas mandat, kao sekretara Skupstine i Sekretara Gradske
uprave, traje jos mesec dana ili do 11.Februara 1997. ovlasceni ste da
zakazete Konstitutivnu sednicu Skupstine jer, prema clanu 3. Ustava
Srbije "U Republici Srbiji je slobodno sve sto Ustavom i zakonom nije
zabranjeno".

Clan 16. Ustava SRJ obavezuje sve drzavne organe Jugoslavije, Vas
takodje, da primenjujete medjunarodne ugovore i opsteprihvacena pravila
medjunarodnog prava jer, kako navodi Ustav, oni postaju sastavni deo
naseg pravnog poretka, iznad Ustava i drugih domacih propisa (Dejtonski
sporazum, zakljucci Badinterove Komisije, zakljucci OEBS-a u vezi izbora
itd.).
Nakon sto je OEBS potvrdio da je opozicija dobila vecinu u Skupstini
grada Beograda, a time i kvorum za punovazno odlucivanje, stvoreni su
uslovi za konstituisanje Skupstine Grada (clanovi 29, 49, 64b i 70.
Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike i lokalnoj samoupravi;
clanovi 29, 56 i 57 Statuta i Poslovnik grada Beograda).

Nezakonit i neustavan rad Vlade Srbije u proteklom periodu, ne samo u
slucaju kada je, mimo izborne volje gradjana predala SPS-u vlast u
opstini Stari grad, navodi nas na pomisao da poslednji potezi Nebojse
Covica stvaraju mogucnost Vladi SPS-a da ponovi scenario primenjen
decembra 1994. prema opstini Stari grad u Beogradu i jos nekoliko
opozicionih opstina u Srbiji.

Fond za razvoj demokratije