Saopstenje

Momir Radic (mradic@nomos.ius.bg.ac.yu)
Thu, 16 Jan 1997 11:38:17 +0100


FOND ZA RAZVOJ
DEMOKRATIJE
11000 BEOGRAD (YU), M. Birjuzova 13a
Tel/Fax: +381 11/328 1680 - 328 2898

16 Jan 97
Skupstina grada Beograda
Pred. Nebojsa COVIC
BEOGRAD - D. Jovanovica 2

"Minimum demokratskih uslova za funkcionisanje jedne savremene
drzave", kako ste izjavili pre cetiri dana je: POSTOVANJE IZBORNIH
REZULTATA, POSTOVANJE ZAKONA, OBJEKTIVNO INFORMISANJE I ODGOVORNOST
POJEDINACA". Polazeci od ove izjave, a istovremeno zainteresovani za
afirmaciju "institucija sistema", predlazemo da za 20. januar 1997.
zakazete

SEDNICU SKUPSTINE GRADA

sa sledecim dnevnim redom:
- Uzroci nastanka problema nakon odrzavanja Drugog kruga glasanja za
odbornike grada Beograda od 17.11.96.
- Opravdanost odrzavanja mirnih demonstracija studenata i gradjana
Beograda.
- Nacin resavanja nastalih problema

O b r a z l o z e n j e

01 - Prema dopisu koji smo dobili od Ljubomira Milica, Sekretara
Skupstine grada Beograda, mandat odbornika postojece Skupstine i Vas
mandat gradonacelnika TRAJU do 04.02.1997., odnosno do konstituisanja
Nove Skupstine.

02 - S obzirom da Vas cl.28. STATUTA i cl.69. Poslovnika Skupstine
grada Beograda OBAVEZUJU da najmanje jedanput u DVA meseca sazovete
sednicu Skupstine, a sutra se pune TRI meseca od kada niste sazvali
sednicu Skupstine, ispunjeni su uslovi za prihvatanje naseg predloga.

03 - Kako je sutra TRI meseca od kada nije odrzana sednica Skupstine,
time je ispunjen uslov iz clana 45. Zakona o teritorijalnoj organizaciji
i lokalnoj samoupravi, koji ovlascuje Vladu Srbije da moze uvesti
PRINUDNU UPRAVU nad Beogradom.

04 - Sutra se navrsavaju DVA meseca od kako se u Beogradu odrzavaju
mirne demonstracije studenata i gradjana zbog u svetu nezabelezenih
izbornih zlouptrebam nosilaca pravosudnih funkcija, koje je izabrao SPS.
Svi medjunarodni organi raspravljali su o uzrocima i posledicama
dogadjaja u Beogradu, ali o tome nije raspravljala Skupstina grada
Beograda.

Z A S T O ?

05 - Na osnovu clanova 71, 72 i 74. Poslovnika i cl. 40. Statuta
Beograda ovlasceni ste, iskljucivo Vi, da sazovete sednicu i predlozite
dnevni red. Sednicu mozete sazvati, kako navode propisi:
- samoinicijativno,
- na predlog jedne beogradske opstine ili
- na predlog najmanje 5.000 biraca.
Napominjemo da nam se obratilo vise od 5.000 biraca koji zahtevaju
zakazivanje sednice Skupstine grada Beograda na koju ce biti pozvani i
predstavnici STUDENTSKOG PROTESTA 96-97.

06 - Pored predlozenog dnevnog reda, ako to uslovi budu dozvoljavali,
predlazemo i sledece tacke:
* - Stavljanje van snage nezakonite i neustavne, Odluke o proglasavanju
STUDIJA B Javnim preduzecem sa imovinom u drzavnoj svojini.
* - Stavljanje van snage, Odluke o privremenom finansiranju grada
Beograda za 1997. godinu, kojom je Izvrsni odbor Skupstine, kao
nenadlezni organ, utvrdio Budzet za ovu godinu. Ovom odlukom predvidjena
je suma od nekoliko miliona dinara za finansiranje omladinskih, borackih
i drustvenih organizacija koje novac primaju za nestranacke programe, a
tokom proteklih izbora nadmetale su se u podrsci i promovisanju SPS-a.
* - Stavljanjem van snage, Odluke o privremenom utvrdjivanju prihoda
koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opstinama u 1997. godini, kojom
je Izvrsni odbor Skupstine, kao nenadlezni organ, uskratio relan prihod
opstinama u kojima je pobedila opozicija.
* - Stavljanje van snage, Odluke o izmenama Odluke o posebnoj taksi na
promet proizvoda i usluga za teritoriju grada Beograda, kojom je Izvrsni
odbor Skupstine, kao nenadlezni organ, uveo porez od 3% na promet
proizvoda i usluga na teritoriji Beograda od 01.01.97. do 31.03.97..

Ukoliko ZAISTA podrzavate zahteve studenata i gradjana, ucesnika i
simpatizera demonstracija, ocekujemo da prihvatite nas predlog i
zakazete sednicu Skupstine za ponedeljak, 20.01.1997.

Fond za razvoj demokratije