Danica Draskovic!!!

Milos Milovanovic (milos@sympatico.ca)
Thu, 16 Jan 1997 06:38:14 -0500


Probajte da tu "DRAGU DRASKIN" drzite podalje od ovih cestitih
dogadjaja. Ta sto god dirne, zabrlja. I opet je pocela! Sto rekao sveti
Jovan Zlatousti: "Opet besni Irodijada"!