Saopstenje

Momir Radic (mradic@nomos.ius.bg.ac.yu)
Sat, 18 Jan 1997 14:02:05 +0100


FOND ZA RAZVOJ
DEMOKRATIJE
11000 BEOGRAD (YU), M. Birjuzova 13a
Tel/Fax: +381 11/328 1680 - 328 2898

18 Jan 97

Saopstenje

U zelji da doprinese ostvarivanju pravne sigurnosti, a time i razvoja
demokratije, FOND ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE pokrenuo je, kod Saveznog
ustavnog suda, postupak za ocenu ustavnosti ZAKONA O OKUPLJANJU
GRADjANA.

Prema misljenu FOND-a, pomenuti zakon donela je Skupstina Srbije u
cilju ONEMOGUCAVANJA odrzavanja mirnih demonstracija, a sto je suprotno
clanu 20. Opste Rezolucije o pravima coveka Ujedinjenih nacija, koja
garantuje "pravo na slobodu mirnog zbora" i clanu 40. Ustava SRJ, koji
garantuje gradjanima pravo "zbora i drugog mirnog okupljanja".

Dok se ne okonca postupak ocene ustavnosti zatrazeno je od Saveznog
ustavnog suda, saglasno Ustavu SRJ, da
N A R E D I
Ministarstvu unutrasnjih poslova Srbije
da povuce policajce sa gradskih ulica i time omoguci studentima i
drugim ucesnicima mirnih demonstracija da organizuju i odrzavaju javne
skupove, posebno "JAVNE SKUPOVE U POKRETU.

Fond za razvoj demokratije,