(no subject)

Nicolas (niki@beotel.yu)
Tue, 21 Jan 1997 03:24:18 +0100


Mogu vam reci da vam je list odlican. Nadam se da cete i dalje nastaviti
sa radom kao i do sada .
Puno uspeha
vam zeli Dee.