Zakon o informisanju

Djuro Kopitovic (dkopitovic@sezampro.yu)
Wed, 26 Feb 1997 07:47:52 +0100


Obracun sa frakcijom zvanom "Milo Britva" nagovestava suvremenost i
civiliziranost Zakona o informisanju koji nam sledi. Dilema zakona ce izgleda

biti: dali veci kamen baciti na "leva skretanja" ili na "izdajnicku desnicu".

Medjutim, na sastanku Propagandnog komiteta SPS zakljucuju da ce to biti najlep
si
i najcvetniji (zato cekaju prolece da ga donesu) zakon, po ugledu na progresivn
e
ideje gospa Rade i gospar Berija L. S' obzirom kako je aktualni predsjednik
okarakterisao gospa Radu, poimamo ozbiljnost i domet spremajuceg nam zakona.
Setimo se dana, kada je Policajac od paragrafa odradio Ustav Srbije, reci naseg

nam predsjednika da je to sublimat sveg najboljeg iz "naj"demokratskijih Ustava

zemalja zapadne Evrope + USA. Iz zivota i rada Ustava od tada pa do sada moze s
e
izdvojiti da je pretrpio veliki broj silovanja, a da nijedan akter nije zavrsio
u
zatvoru.
Sudbina kako Zakona o informisanju tako i sviju nas pociva na vise puta
potvrdjenoj teoriji da "Predsjednik nije darezljiv osim ako ga na to ne
primorate".

Pozdrav redakciji, D. Kopitovic