Cestitamo!

A. Krstanovic (aca@beonet.yu)
Mon, 10 Mar 1997 09:36:27 GMT


Ekipa BeoNETa cestita godinu dana izlazenja na Internetu.

Pozdrav,
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
Aleksandar Krstanovic | Simina 41
BeoNET | 11000 Beograd
Tel : +381 11 171 208 | Jugoslavija
e-mail: aca@beonet.yu | http://home.beonet.yu
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D