Pitanye

Mladen K. Vranjican (MVranjican@msn.com)
Thu, 20 Mar 97 07:14:08 UT


Zvanichni yezik, koliko mi ye poznato, se danas zove srpski (pisan
chirilitsom). Zashto ga Vi zovete srpsko-hrvatskim? On ye, dodushe, samo
preshminkani novosadski "novogovor" u kome zhive sve hrvashtine, bosanshtine i
koyekakve druge bashtine, nekako u skladu sa rukovodstvom koye ye samo
prshminkani Savez komunista.

Niye mi poznato da li ste nedavno slushali ili chitali hrvatske mediye...ono
shto Vi zovete srpsko-hrvatskim niye ni srpski ni hrvatski. Hrvati su vech
odavno preshli na yedan drugi yezik. Mozhda niste u toku...

PS. ako vas tshudi ova latinitsa, to ye transliteratsiya sa chirilitse (po
standardnoy osnovi za druge zemlye koye se tim pismom sluzhe)