Hvala!

Daniel Gies (giesd@hotmail.com)
Tue, 25 Mar 1997 17:09:07 +0100


Postovani Redatelji,

Dobro, da neko govori istinu o situaciji U SREMSKO-BARANJSKOJ
OBLASTI. Molim, vise!