Zakon o vlasnickoj transformaciji

ALEX & NEM POPOV (brothers@vegasnet.net)
Fri, 28 Mar 1997 21:00:32 -0800


DA LI POSTOJE USLOVI ZA DONOSENJE ZAKONA O VLASNICKOJ TRANSFORMACIJI U
REPUBLICI SRBIJI?

Nacrt zakona o vlasnickoj transformaciji u Republici Srbiji predmet je
nase izuzetne paznje poslednjih dana.
Pratimo Vasa pisanja na ovu temu.
Zelimo da za Vas cenjeni list iznesemo, sasvim kratko - telegrafski,
nekoliko nasih zapazanja. Na Vama je da prosudite da li cete nas tekst
objaviti ili ne.

* KATEGORIJA DRUSTVENE SVOJINE MORA DA ODE U ISTORIJU. Preduslov
uspesnog privredjivanja je postojanje titulara svojine. Drustvena
svojina je negacija vlasnistva a ne svojinska kategorija.

Teza o neophodnosti ostajanja drustvene svojine, kao svojinskog oblika,
postojanjem ustavnih odredaba o njoj, ukazuje da ustav treba menjati a
ne drustvenu svojinu zadrzati.

* Kupovina akcija je posao koji ulagacu treba sigurno, efikasno i u sto
kracem mogucem vremenskom roku donese prihod na ulozena sredstva.

* Za postojanje trzista akcija (i drugih hartija od vrednosti) postoje
dva globalna preduslova:
- Definisana, dugorocno regulisana i sigurna ekonomska sredina. Kazano
recnikom jugoslovenske ekonomske terminologije: DUGOROCNO UTVRDJENI
USLOVI PRIVREDJIVANJA i to do detalja.
- Program privredjivanja i finansijski plan kompanije koja sa akcijama
izlazi na trziste.

* Obzirom da na nivou Republike Srbije, ni na nivou SRJ, ne postoje
dugorocne privredne regule, ne postoje ni uslovi za bilo kakve poslovne
aktivnosti sa akcijama. To navodi na zakljucak da nisu stvoreni uslovi
za donosenje jednog ovakvog zakona.

* Zakon stavlja u prvi plan vrednost kapitala kompanije a ne njenu
trzisnu vrednost.
- Vrednost kapitala kompanije se moze uporediti sa nivoom vode u
jednom jezeru. Svaki tektonski poremecaj, moze stvoriti pukotinu
kroz koju sva voda moze isteci i jezero postati rupa. Prevedeno na teren
trzista akcija znaci da vlasnik akcija ostaje kako bez efekata na
ulozeni novac, tako i bez ulozenog kapitala ako kompanija ne posluje
uspesno.

* Osnovno pravilo trzisne ekonomije je da kompanija vredi onoliko koliko
stvara nove vrednosti a ne koliko vrede objekti i skalamerija ugradjena
u njih. Neuspehom kompanije sva vrednost njenog kapitala postaje plen
poverilaca a akcionari ostaju "kratkih rukava".

* PROGRAM PRIVREDJIVANJA I FINANSIJSKI PLAN KOMPANIJE, koja izlazi na
trziste sa akcijama, je dokumentacija koja daje argumente kupcima akcija
da se opredele za kupovinu. Ove programe rade strucni timovi a na njih
stavlja potpise upravljacki tim - menadzment kompanije (bord); ljudi sa
imenima i prezimenima koji nose odgovornost za realizaciju programa i
plana.

* Nacrt zakona o vlasnickoj transformaciji Republike Srbije, potpuno
prenebegava bitne faktore trzista akcija, sto nam otvara dilemu da li se
radi o:
- Svesnom pokusaju prevare, ili
- Nekvalifikovanosti nosilaca posla na izradi zakonskog projekta.

Za P&P Financial, A Part Of P&P Consulting Group,

ALEKSANDAR POPOV B.S.B.A.