Bojkotovati razgovore u Njujorku

Dragan RAKIC (radgan@msn.com)
Thu, 3 Apr 97 08:12:46 UTBili koja vladina ili ne vladina organizacija bi trebalo da usvoji jedan
jedini stav prema kosovskom "pitanju', a to je da je
Kosovo Srbija I da su Albanci na njemu manjina. Da bi se moglo argumentovano
diskutovati sa evropskom unijom ili Amerikom,
Trebalo bi prouciti neke artikle ustava zapadnih zemalja koje postavljaju
pitanje nacionaliteta I imigracije. "la loi Debre" je dobar primer
Odbacivanja svakog kompromisa s ne francuzima illi imigracijom, kao I
skorzikanskim pitanjem. Ako Francuska po svome ustavu moze biti
"jedna I nedeljiva" tako moze I mora biti I republika Srbija. Trebalo bi u
krajnjem slucaju raditi na tome da se nacionalnosti ukinu, I da se
u prvi red stavi "jugoslovenstvo". Albanci ako ne zele da budu Jugosloveni
neka izvole u Albaniju pa neka tamo prave I novu republiku
I sve drugo.