Prekid BKTV u Novom Sadu...

Dragomir Kalaba (dkalaba@EUnet.yu)
Thu, 17 Apr 1997 08:10:49 +0200


Postovana gospodo,
citiram tekst sa www.bktv.com:

"Usled kvara na predajniku Miseluk, Novi Sad nije u mogucnosti da vidi
signal BK Telecoma. Ekipi BK Telecoma nije dozvoljeno, od strane Radio
Televizije Srbije, da udje u objekat i otkloni kvar i pored redovnog
placanja zakupa i postojanja sudskog naloga koji zabranjuje ometanje BK
Telecoma."

BKTV se ne vidi vec treci (?) dan.

Mozete li nesto vise saznati (i objaviti) o ovom dogadjaju?

Srdacno Vas,
Dragomir.