KOMENTAR

Doncevski (bdoncevski@cajunnet.com)
Thu, 17 Apr 1997 12:11:47 -0500


Nasa Borba,
Internet Staff,

Veoma sam zadovoljan da ste promenili sastav Nase Borbe ukljucujuci
ekonomske, t.e. raznovrsne teme dogadjanja u nasoj domovini. Skoro je
nemoguce naci informacije o YU privredi; skoro sve internet stampe pisu
100% samo o politici.

Pozdrav,

Doncevski
New Orleans