Komentar povodom"Beogradska Kanalizacija"

D.J. Jeremic (annaj@nol.net)
Sat, 19 Apr 1997 22:25:35 -0700


Vidim da ste u Upravni Odbor postavili sve moguce
titule:dr.oec,dipl.ing,dr.prof.ovoga
dr.prof. onoga,itd.Izgleda da ona dvojica bez titula jedini guraju lajnu
do Save i Dunava!
Pozdrav,
DJJ