Podrska stvaranju gradjanske koalicije protiv torture SPS-a

viatryu (viatrayu@EUnet.yu)
Thu, 24 Apr 1997 12:39:54 +-300


NASA BORBA treba da povede inicijativu za stvaranje jake gradjanske =
koalicije koju ce sacinjavati sve demokratske stranke kao i vanstranacke =
licnosti.