Plavsicka protiv Plavsiceve

Zivomir Masic (zmasic@interlog.com)
Sat, 05 Jul 1997 12:35:28 -0700


Jeste li primetili kako pojedini listovi i novinari oslovljavaju Biljanu
Plavsic u svojim clancima? Ako je oslovljavaju sa "Plavsicka" clanak je
po pravilu negativan i omalovazavajuci; ako je po njima ona
"Plavsiceva",clanak je negde izmedju neutralnog i pozitivnog ali se moze
nazreti doza omalovazavanja. Cesto je dovoljno da vidite kako je novinar
oslovljava i da znate unapred sta o njoj hoce da kaze. Clanci u kojima
se ona oslovljava kao Biljana Plavsic su po pravilu vise odmereni i
profesionalni, sto bih pre protumacio licnom kulturom i profesionalnoscu
novinara nego stavom novina. Do sada sam primetio samo nekoliko
izuzetaka od ovog pravila.

Da li je ovakvo oslovljavanje zena politicara jezicki, profesionalno i
socijalno prihvatljivo? Da li je u pitanju omalovazavanje? Ja mislim
da jeste u pitanju omalovazavanje. Da li ste svih ovih godina
Miloseviceve vladavine procitali bar jedan clanak u kome je njegova
zena oslovljena kao Milosevicka ili Miloseviceva (Markoviceva)? Ja
nisam. Mogao sam da procitam da je ona nekakav akademik a ne akademka;
ili da je ona autor, a ne autorka ili autorica; ili da je komunist(a), a
ne komunistkinja. Ja verujem da feministkinje nemaju veliki ugled u
srpskom drustvu, inace bi bile feministi.

Nema sumnje, u ovom slucaju novinari znaju ko je vlast i znaju kako
treba da se ponasaju i kako se zene pristojno oslovljavaju. Kad nema
opasnosti od kazne, onda nema ni potrebe da se bude kulturan i
profesionalan. Nedostatak licnih profesionalnih kriterijuma za cas se
pretopi u nonsalantnost i nepristojnost. Ironicno je i jadno kad se
vidi da su neki ljudi civilizovani i profesionalni samo pod stalnom
pretnjom kazne.

Zivomir Masic
Toronto, Kanada