Dzejn Kempion

Mr. S Porej (stanko@penpal.lk)
Mon, 21 Jul 1997 19:18:01 +0000


Ne mislim da je "Portret jedne dame", slikarski atelje koji se pretvara
u bojiste, vec jedna do zla boga dosadna i mucna tirada. Pitajte malo
publiku iz Sava Centra, iz kog reda ste ga vi gledali kad niste culi
zvizduke?
Deni Porej, Sri Lanka