Volimo Srbije

krunic (cacak@pc-oznet.com.au)
Thu, 31 Jul 97 18:51:55 PDT


NASA SRPSKA BUDUCNOST
DEO DMF

Nas SRPSKI NAROD,
Kroz celu svoju istorju pokazao zilavost i jaku nacionalnu svest, istrajn=
ost u borbi za odrzanje svoga imena, casti i nezavisnosti.

Teznj njegovih vladara za ujedinjenjem svih SRPSKIH pokrajina ogleda se =
i drzavotvornom rdu i nastojnjim Caslava, Mihajla Vojislavljevica, Bodina=
, Nemanje, Stevana Prvovencanog, Kralj Milutina, Cara Dusana, TVRTKA I, =
Karadjordja, Milos Velikog, Kralja Petrog 1, Kralja Nikolaj .....

Da bez nezavisne narodne crkve nema potpune nezavisnosti drzavne i da su =
ovom pitanju Srbi poklonoli punu paznju.

Otuda Mihajlo Vojislavljevic Prvi Srpski Kralj Zete, osniva samostalnu =
Srpsku Katolicku Arhiepiskopiju u Baru 1076, a papa potcin ovoj Eparhiji =
sve zemlje od reke Sava Cetine, do Bojne i Drima, dodelivsi
Episkopu titulu PRIMAS SRPSKI, a Sveti SAVA uspostavi SRPSKU PRAVOSLAVNU =
CRKVU 1217.

Da na sve ono sto SRPSKI narod polaze svoje zahteve, to je njgova pobedos=
na PRAVOSLAVNA vojska izvojevala i na SRPSKOM ISTORIJSKOM PRAVU.

Da je ideja jugoslaviju i jugoslavenstvo/jugoslovenstvo rodila u glavama =
hrvatskih poiticara (jugoslovenski odbor 1917), a da je SRPSKA teza UVEK =
BILA INDIVIDUALNOST Srba.

Da su hrvati jugoslovenstvo/jugoslaventsvo shvatili kao sredstvo za domin=
aciju, da bi zadovolili njiovog meglomanskog apetita!

Da SRPSKI narod NIKADA nije ni glasanjem, ni na neki drugi nacin isjasnio=
za Jugoslavija/jugoslavija.

Da je jugoslovenstvo/jugoslaventsvo dovela do gubitka VISE OD milion Srps=
kih zivota; da nema Srbina rodoljub, koji bi preko ove cinjenice danas =
mogao preci i u jugoslovenstvo/jugoslaventsvo trazio sebi i svojoj deca =
buducnost, ili u Hrvata brata!

Da su Srbi bili narod bez drzave.

Da su SRBI svoju Drzavu stvarali i branili svescu i zrtvama svojih legend=
arnih ZUPANA, Kraljeva, Careva, i politickih vodja (osim danasnjih) i dru=
gih odlicnih sinova, i da svoju slobodu nikada nisu
dobijali za zelenim stolom.

Da su SRBI od Kosova pa do 1918 snevali o oslobodjenju i svojoj samostaln=
oj drzavi, i da nikada nisu bili sovinisti i megalomani, i nikada nisu =
vodili ratove za osvajanje tudjih zemalja ili za potcinjavanje drugih
naroda!

Da su SRBI svih SRPSKIH pokrajina dali izraza svome zaspolozenju za ujedi=
njenje sa Majkom "Srbijom", spontano i mnogo pre toliko slavljenog 1 dece=
mbar.

Da SRBI zele JEDNO, CELO, NEDELJIVO i UJEDINJENO
SRBIJA.

Sa Verom u Boga Za Kralja i Otadzbinu

Zivela nam Kraljevina Srbija!