Princess Diana

Lovre (lovre@ihug.co.nz)
Mon, 01 Sep 1997 21:30:46 +1200


Zar je moguce da niti jednom recju u vasim izdanjima od 31.08. i 01.09.
niste spomenuli dogadjaj o kojemu bruji cijeli svijet - tragicnu
pogibiju Princeze Dijane. Sramota!