pozdrav

robbie (RKLEIBRINK@compuserve.com)
Sat, 13 Sep 1997 15:47:19 -0400


Pozdrav svima u redakciji od Violete iz Holandije,puno mi je drago da pre=
ko
interneta mogu da Vas pratim ....
Nastavite sa interesantnim dogadajima.