PODRSKA DO KOSKE.

Igor Pastirk (pastirki@argus.cem.msu.edu)
Sun, 19 Jan 1997 12:17:33 -0500


donedavno sam pistao sa vama po Beogradu...
e sad odavde... mogu samo da vam uputim ovo malo bajtova podrske.
DO KRAJA!

-- 
Igor Pastirk
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
Department of Chemistry
East Lansing, MI 48824
e-mail: pastirki@argus.cem.msu.edu