Kratka povjest covjeka u 4-5 crta

Goran Susa (susa@tcpo1.iaea.or.at)
Tue, 21 Jan 1997 09:38:16 +0100


Mojsije je rekao: Sve je u glavi.
Isus je rekao: Sve je u srcu.
Marks je rekao: Sve je u stomaku.
Frojd je rekao: Sve je u kurcu.
Vi ste rekli: Sve je u nogama.

Setajte dok ne odsetaju!