(no subject)

Marina Glamocak (glamocak@zeus.colbud.hu)
Tue, 21 Jan 1997 19:10:25 -0800


gregory, koji ima cetiri meseca, i ja njegova mama Marina Glamocak,
iskreno zalimo sto nismo sa vama na najlucidnijem ulicnom politickom
hepeningu na svetu, ali zato redovno lupamo u "serpu" za svako jelo.