Podrzka studentima, i svim Beogradjanima iz Barcelone

Pavle Jovanovic (pjovan@conecta.es)
Mon, 27 Jan 1997 00:23:34 +0100


Barcelona, 27 Januar 1997.

Dragi sugradjani:

Hvala vam na manifestacijama, trebalo bih da vidite kako se lepo ovde u
Spaniji komentarisu studentske manifestacije u Beogradu, svakog dana
izlazite u novinama i na Tv-u, svi vas hvale. Hvala vam na vasem smislu
za humor, imam griznju savesti sto nisam tamo. SLOBO JESI LI GLUV ?????
Hasta la vista Komunista - NO PASARAN !!!!!

pjovan@conecta.es