Podrska

Milica Kazic (mkazic@bu.edu)
Mon, 03 Feb 1997 23:20:27 -0500


Dragim koleginicama ,kolegama i profesorima,


U istoriji sveta nije se desio pokret sa toliko mladosti i
lepote u sebi.Molim vas da izdrzite do kraja u borbi protiv tiranije
i krunisete se jedinom stvari u koju svi verujemo - pobedom dobra.


Vas kolega
Stevan Obradovic
Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
BOSTON UNIVERSITY ,Boston