podrska SP sa Royal Holloway, University of London

MARK.OA-CP (markiza@markiza.sk)
Thu, 13 Mar 1997 20:17:18 +0100


U ime Jugoslovenskih studenata sa Bratislavskih fakulteta =B9alje Vam =
podr=B9ku student
sa katedre =BEurnalistike Jaroslav Petrak. Nadam se da i Vi kod ku=E6e =
kao i mi u Slova=E8koj, dobi=E6emo prava na slobodu i realizaciju =
na=B9ih mogu=E6nosti u studiama.